Pròiseactan - Acmhainní Foghlama

Language Courses

Language Courses

Mar iarracht bagairt iontach láidir an Bhéarla ar Ghaeilge na hÉireann agus ar Ghaeilge na hAlban a shárú, agus chun cumarsáid a fheabhsú idir cainteoirí an dá theanga gan dul i muinín na teanga is treise, tá Colmcille, ónar bunaíodh é, ag maoiniú cúrsaí i nGaeilge na hAban do chainteoirí Ghaeilge na hÉireann, agus cúrsaí i nGaeilge na hÉireann do chainteoirí Ghaeilge na hAlban.

Cúrsaí Féinteagaisc

Cúrsaí Féinteagaisc

Chuir Colmcille deis ar fáil fá choinne roinnt mhaith macléinn agus daoine eile scileanna i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann faoi seach a fhorbairt.