Èirinn is Alba

Ag an Mòd in 2008 agus ag an Oireachtas in 2009, thug Colmcille cuireadh d’amhránaithe agus do dhamhsóirí sean-nóis grúpa a bhunadh a d’oibreodh le chéile chun sárthaispeántas den cheol agus den chultúr Ghaelach a chur os comhair lucht éisteachta de chainteoirí Ghaeilge na hAlban.

Chuir Lilis Ó Laoire, ceoltóir agus béaloideasóir as Dún na nGall, an dá ócáid i láthair i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann. Bhí an píobaire agus ceoltóir Ailean Mac Domhnaill, Màiri Nic a Ghobhainn, agus Mairead Stiubhart páirteach fosta. I measc na ndamhsóirí bhí Frank McConnell agus Brian Cunningham.