Píobairí Ard Mhacha agus Fèis an Earraich

Oileann Píobairí Ard Mhacha ceoltóirí óga ó dheisceart Uladh in ionaid in Ard Mhacha agus Muineachán. Tá ról comhchosúil ag Fèis an Earraich ar Oileán Sgitheanach.

Agus spéis mhór ag an dá eagraíocht sa Ghaeilge, d’éascaigh Colmcille comhpháirtíocht eatarthu, comhpháirtíocht atá ag fás leis ó bhí an bhliain 2000 ann. Gach re bliain taistealann grúpa d’fhiche nó níos mó daoine óga as Ard Mhacha go Fèis an Earraich i mí Aibreán ar Oileán Sgitheanach.

An bhliain ina dhiaidh tig grúpa comhchosúil ó Fhèis an Earraich go hArd Mhacha, go minic chuig Féile Idirnáisiúnta Píobaireacht William Kennedy. Tá amhránaíocht i nGaeilge mar chuid anois den oiliúint do gach ceoltóir óg i gCumann Píobairí Ard Mhacha, agus de stór ceoil s’acu.

Spreag an maoiniú a chuir Colmcille ar fáil cuid mhór mhór obair dheonach agus tógáil airgid ó thuismitheoirí, ó bhaill den chumann agus ó mhúinteoirí.