Damhsa

Thug Colmcille cúnamh do thuras deich lá go hÉirinn ag damhsóirí as Albain le fáil amach faoin cheangal idir damhsa céime na hAlban agus stíl damhsa sean-nóis na hÉireann, agus an t-idirghaol atá ag Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann lena bhfoirmeacha damhsa faoi seach.

D’oibrigh an grúpa a bhí ar cuairt le príomhdhamhsóirí thraidisiún damhsa an tsean-nóis.

Chuir siad i gcomparáid stíleanna damhsa, mar a nascann siad leis an cheol agus mar a shamhlaítear iad le húsáid na teanga agus leis an amhránaíocht, chomh maith le feitheamh ar chomhtháthú an tsean-nóis i bpobal na Gaeilge in Éirinn trí oideachas, léiriú agus cleachtadh sóisialta chun tuiscint níos fearr a fháil ar an dóigh is fearr le damhsa céime a ath-chomhtháthú isteach i dtraidisiún Gaelach na hAlban.