Drámaíocht

Thug Colmcille tacaíocht don léiriú comhpháirtíocht amharclainne idir Ababú (Tuaisceart Éireann) agus Tosg (Albain) agus an leagan Gaeilge de An Coille Ghruamach, dráma geamaireachta/fantaisíochta le Síomón Mac Coinnich, nach maireann.

Chuidigh Colmcille le Meanbh Chuilleag, comhlacht téatar san oideachas, dul ar camchuairt le dráma bunaithe ar Biorachán Beag is Biorachán Mór, agus ba é sin an chéad léiriú camchuairte pleanáladh mar thogra dátheangach ó thús. Bhí dhá leagan den dráma ann, ceann amháin i nGaeilge na hAlban agus ceann eile i nGaeilge na hÉireann.

Bhí iardhalta as Bunscoil Phobal Feirste, atá líofa i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, ag obair leis an chomhlacht i léirithe agus ceardlanna éagsúla, ag cur dá réir le hinsroichteacht a léirithe agus a gceardlanna do pháistí i scoileanna lán-Ghaeilge. Tugadh scéal an dráma ar camchuairt chuig scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn agus in Albain.