Seisiúin Cholmcille

Thug Colmcille tacaíocht do thionscadal uaillmhianach chun sraith de shé chlár teilifíse leathuaire a léiriú, sraith a d’fhiosródh comhoidhreacht cheol na hAlban agus na hÉireann agus, go háirithe, an amhránaíocht Ghaelach.

Bhí an tionscadal fónta ó thaobh cultúir de ach inrochtana ag an choitiantacht, agus craoladh an tsraith in Albain, in Éirinn agus ar fud na Ríochta Aontaithe.