Parlaimint na nÓg

Ba cheann de phríomhthionscadail Cholmcille é Parlaimint Ghaelach na nÓg a thugann le chéile mic léinn as Éirinn agus Albain chuig cruinnithe ar Oileán Íle agus ar Oileán Sgitheánach agus i nDoire, in Ard Mhacha, ar an Cheathrú Rua agus i gCorcaigh, in Éirinn.

Mheall Parlaimint na nÓg airí sinsearacha rialtais ó Éirinn agus ó Albain, agus bhí d’aidhm ag an Pharlaimint teagmhálacha fadtéarmacha agus cairdis idir mic léinn sa tríú léibhéal ó na réigiúin éagsúla trí bheith ag plé na gcosúlachtaí agus na ndifríochtaí eatarthu.