Teanga agus Polaitíocht

Thug Colmcille tacaíocht d’Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste le sraith Siompóisiam ar Theanga agus Polaitíocht. Fóraim éifeachtacha dhíospóireachta ar theanga a bhí iontu do phobail Ghaeilge Albanacha agus Éireannacha.

Níl na siompóisiaim fá dtaobh d’oideachas sna teangacha nó tríd na teangacha réigiúnacha de chuid Thuaisceart Éireann, Phoblacht na hÉireann, agus Alban ach baineann siad níos mó le bheith ag amharc go criticiúil ar thionscnaimh agus ar chleachtais atá i bhfeidhm nó a d’fhéadfadh bheith i bhfeidhm agus a imríonn tionchar ar polasaithe nó ar dhearctha i leith Ghaeilge na hÉireann, Ghaeilge na hAlban, na Albainise agus Albainis Uladh, agus chun ardán a chur ar fáil fá choinne díospóireachta a bhféadfadh torthaí soiléire agus bealaí chun tosaigh fá choinne polasaí agus cleachtais amach anseo teacht aisti.