Comhoibriú Amharcealaíona Comhaimseartha

Thug Colmcille tacaíocht do chlár a bhain le scéim a bhunú a thabharfadh ealaíontóirí idirnáisiúnta go dtí ceantair Ghaeltachta le bheith ag obair i gcomhar le healaíontóirí ón áit ina mbeadh siad ar cuairt chun cláir oibre ar leith a chur i gcrích.

FAIRE: Ceiliúradh Comhaimseartha an teideal a bhí ar an togra seo a mhair tréimhse ocht mí dhéag, arna léiriú ag Cló Ceardlann na gCnoc, atá bunaithe i nGaeltacht Dhún na nGall.