Slí Cholmcille

Tionscnamh mór nua turasóireachta oidhreachta agus cultúrtha is ea Slí Cholmcille .

Ceiliúrann an tSlí Oidhreachta seo in ómós do Cholmcille saol agus traidisiúin an Naoimh agus is deis í béim a chur ar na ceangail stairiúla agus teangeolaíochta atá ann le fada idir Éirinn agus Albain.

Cuirfidh an tionscadal Cholmcille seo ar chumas an cuairteora ghinearálta cuid nó iomlán dá seo a leanas a dhéanamh:

  • Coiscéim Cholmcille agus lucht a linne a leanúint, agus taisteal ar líne nó go fisiciúil idir suíomhanna agus tíortha.
  • Suímh a aimsiú aimsiú trí léarscáileanna ar líne is féidir a íoslódáil.
  • Taisteal trí cheantar amháin nó níos mó ina bhfuil cainteoirí Gaeilge ann, agus eolas a aimsiú ar a chultúr mar atá anois agus san am a chuaigh thart.
  • Nasc a dhéanamh le suímh chultúrtha agus turasóireachta eile, go háirithe www.gaelic-rings.com
  • A fháil amach cad é mar a mhúnlaigh eaglaisí Cholmcille aois órga ealaín agus chultúr na hÉireann agus na hAlban..
  • A fháil amach cad é mar atá Éire agus Albain na nGael níos cóngaraí dúinn uile nach mar a shíleamar.

Chomh maith leis an mhéid thuas, cuireann sé ar chumas phobail na Geilge naisc a dhéanamh le chéile, agus naisc a dhéanamh idir an taobh tíre agus an teanga, déantúsaíocht agus míreanna eile den cultúr bunaithe ar theanga.