An Guth

Thug Colmcille urraíocht do gach ceann de na sé eagrán de An Guth, foilseachán a chuireann fóram éifeachtach ar fáil d’fhilíocht Ghaeilge as Éirinn agus as Albain.

Sa séu heagrán, an t-eagrán is déanaí de An Guth, 2010, tá dánta agus aistriúcháin le Meg Bateman, Myles Caimbeul, Déaglán Collinge and roinnt mhaith eile. Tá Rody Gorman, an t-eagarthóir, ina chónaí san Oileán Sgitheanach agus tá sé líofa i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann.

Coisccéim, an foilsitheoir Gaeilge, a chuireann Guth i gcló.