Cúrsaí Féinteagaisc

Chuir Colmcille deis ar fáil fá choinne roinnt mhaith macléinn agus daoine eile scileanna i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann faoi seach a fhorbairt.

Dóibh siúd nach bhfuil in ann freastal ar chúrsa, chuir Colmcile i gcrích siollabas fá choinne dhá chúrsa láneagartha féinfhoghlama de 18 aonad i nGaeilge na hÉireann fá choinne cainteoirí Ghaeilge na hAlban, agus i nGaeilge na hAlban fá choinne chainteoirí Ghaeilge na hÉirean.

Tugann an curaclam san áireamh na dúshláin a bhíonn ag cainteoirí ceachtar den dá theanga Cheilteacha ar mian leo an teanga eile a fhoghlaim. In inneachar an chúrsa tá cnuasach agus forbairt d’éagsúlacht ábhair, ar a n-áirítear ’fíorábhar’ amhail fógraí, cláir raidió etc. chun ionchur saibhir teangeolaíochta a chinntiú d’fhoghlaimeoirí i ngach aonad.