Language Courses

Mar iarracht bagairt iontach láidir an Bhéarla ar Ghaeilge na hÉireann agus ar Ghaeilge na hAlban a shárú, agus chun cumarsáid a fheabhsú idir cainteoirí an dá theanga gan dul i muinín na teanga is treise, tá Colmcille, ónar bunaíodh é, ag maoiniú cúrsaí i nGaeilge na hAban do chainteoirí Ghaeilge na hÉireann, agus cúrsaí i nGaeilge na hÉireann do chainteoirí Ghaeilge na hAlban.

Go minic thig le cainteoirí Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann cuid mhaith dá ndeir an duine eile a thuiscint, ach bíonn constaicí, focail úra agus rialacha difriúla ann. Is é an aidhm a bhíonn ag na cúrsaí ná cumarsáid idir an dá ghrúpa a éascú gan an Ghaeilge a thréigean agus tiontú ar an Bhéarla.

Bíonn dhá chúrsa seachtaine ann gach samhradh fá choinne cainteoirí Ghaeilge na hÉireann i Sabhal Mòr Ostaig ar Oileán Sgitheanach. Anseo bíonn áiseanna nua-aimseartha curtha ar fáil do chainteoirí Ghaeilge na hÉireann i gcroílár Ghaeltacht na hAlban chun Gaeilge na hAlban a fhoghlaim.

Níos faide ó dheas ar oileán Íle cuireann Ionad Chaluim Chille Íle (ICCI) cúrsa 5 lá ar fáil i nGaeilge na hAlban fá choinne cainteoirí Ghaeilge na hÉireann níos moille sa tSamhradh. Bhí cúrsaí ann i nGaeilge na hÉireann do chainteoirí Ghaeilge na hAlban chomh maith, agus táthar ag súil iad seo a fhorbairt.

Chuir an Tionscadal Glaschú na nGael cúrsa deireadh seachtaine ar fáil i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, agus deis don dá ghrúpa bualadh le chéile. Cuireadh ranganna teanga i gcláir mhalartaithe, agus féilte macasamhail Scoil Samhraidh Willie Clancy chomh maith.