Malartuithe Mic Léinn

Thug Colmcille tacaíocht do chlár mhalartuithe trí bliana do mhic léinn ó Colaisde Bheinn na Faoghla (Albain) and Ceoltóir (Dún na nGall, Éire) a thug an deis do bheirt mhac léinn ón dá choláiste páirt a ghlacadh i gclár a chéile ar feadh coicíse agus iad ag cur aithne ag an am chéanna ar thraidisiún agus ar theanga an cheantair trí cheachtanna foirmiúla agus rannpháirtíocht i seisiúin cheoil neamhfhoirmiúla agus i seó eagraithe.

D’fhan na mic léinn le daoine ó na aoicholáistí le linn na cuairte.