Comhpháirtíochtaí Scoile

Tá tacaíocht tugtha ag Colmcille do naisc, comhpháirtíochtaí agus malairtuithe ag leibhéal na bunscolaíochta agus ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta. Thug an comhpháirtíocht is déanaí dá bhfuair tacaíocht ó Colmcille deis do phaistí as Sgoil Shiaboist, bunscoil ar oileán Leòdhais sna hInse Ghall, naisc a fhorbairt le Gaelscoil Mhichíl Cíosóg in Inis i gcontae an Chláir in Éirinn.

Le linn sheachtain na cuairte ghlac daltaí as an dá scoil páirt i gcomhimeachtaí agus cuairteanna cultúrtha, agus d’fhorbair siad foghlaim a bhí déanta acu ar theangacha a cheile agus ar an teagmháil leanúnach idir na daltaí. D’éirigh leis an chuairt aidhmeanna dochta a leagan aníos maidir le hiarrachtaí comhthionscadail Ghaeilge, staire, tíreolaíochta agus eolaíochta a bhunú idir an dá scoil.

Thar thréimhse cúig bliana d’oibrigh Colmcille i gcomhpháirtíocht le Comhairle Earra-Ghàidheal & Bòd in Albain le comhchláir a eagrú do bunscoileanna agus aonaid oideachais lán-Ghaeilge. Tharla an chéad chlár in ionad gníomhaíochtaí allamuigh in Earra-Ghàidheal, le daltaí as Tuaisceart Éireann agus Dún na nGall in éineacht le daltaí agus múinteoirí ó na hoileáin agus ó mhórthír Earra-Ghàidheal.

Sa dara bhliain thaistil daltaí dara bliain ó Earra-Ghàidheal le casadh ar dhaltaí Éireannacha san ionad gníomhaíochtaí allamuigh i nGartán, áit bhreithe Cholmcille, agus ag roinnt ionad i nGaeltacht Dhún na nGall.

Chuidigh na grúpaí Drámaíocht san Oideachais, Meanbh-chuileag agus Branar, leis na cláir. Blianta eile bhailigh múinteoirí agus daltaí as Dún na nGall, Tuaisceart Éireann agus Earra-Ghàidheal le chéile in An t-Òban agus ar Oileán Í.
I malairtuithe eile rinneadh naisc idir Ardscoil Ullapull agus na Gleannta i nDún na nGall; nasc Sgoil Ghàidhlig Ghlaschú le Scoil Iognáid i nDún na nGall, agus thaistil Scoil Éadan Mór i nDoire go Scoil Ghàidhlig Ghlaschú.