Féilte

Ag leibhéal an phobail is bealach cinnte é daoine ó chúlraí éagsúla a thabhairt le chéile chun ceol agus cultúr a cheiliúradh ná trí fhéilte a reáchtáil. Ó bunaíodh é tá Colmcille ag tabhairt tacaíochta agus maoiniú do gach cineál féile.

Sampla amháin d’fhéile phobail a fhaigheann tacaíocht ó CholmcilleIs is ea Féile Chóilín Sheáin Dara. Bhí an fhéile seo ar thús cadhnaíochta maidir le díospóireacht phainéil i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, le Gàidhlig ann an Éirinn. Tá grúpaí ceoil Ghaeilge na hAlban amhail na Pneumatic Drills tugtha go Conamara ag an fhéile.

Thug grúpa as Leòdhas, Face the West, amhráin i nGaeilge na hAlban go dtí Oileán Thoraí agus tá nasc cruthaithe acu idir pobail Ghaeilge in Albain le Toraigh. Ar fhéilte eile tá; Ceòlas; Féile idirnáisiúnta Píobaireacht William Kennedy; Ceol Nis; Fèis nan Oran; Ceol na Mara; Féile Chomórtha Joe Éinniú; Féile an Phíobaire/Raithlin Airs; Córacha le Chéile; Féile an Earagail; Éigse na nGlinntí; Bláthanna;Féile Reachrann; Ó Bhéal go Béal Feirste agus Féile Ghort an Choirce.