Lucht na Salm as Leòdhas

Rinne Lucht na Salm as Leòdhas cion nach beag in obair Cholmcille agus ar son tuiscint trasphobail i dTuaisceart Éireann.

Tá ceol na salm i gcroílár an adhartha i dtraidisiún Gaeilge na bPreispitéireach in Albain. Thug Ceoltóirí Salm Leòdhais fuaim agus traidisiún ceoil ar leith leo ó phobail na hEaglaise Saoire ar Oileán Leòdhais, agus thug siad léargas speisialta ar an chultúr Ghaelach in Albain do lucht éisteachta Éireannach.

Thug Colmcille cuireadh do Cheoltóirí na Salm Gaeilge i dtús báire go Béal Feirste in 2005, áit ar cheol siad do 450 duine in Iarsmalann Uladh le linn thaispeántas an Leabhar Mòr. Ó shin cheol siad do lán tí lucht éisteachta i Mainistir Oileán Í, in Ardeaglais Chríost i mBaile Átha Cliath, agus in Ardeaglais Cholmcille i nDoire agus i go leor ionad eile, ar a n-áirítear Áras Éanna ar Inis Oírr, Oileáin Árann.

Ar chamchuairt i mí na Samhna 2009 chuaigh siad chuig ionad trasphobail i dtuaisceart Bhéal Feirste agus chuig Leabharlann Thulaigh Charnáin, ceantar dílseoirí in oirthear Bhéal Feiste. Bhí an tUrramach Ian Paisley sa lucht éisteachta.