Amra Choluim Cille

Bhí sraith pictiúir ghalánta leis an ealaíontóir Brian Ferran, bunaithe ar an dán Amra Choluim Chille ón séú céad, i gceartlár togra a forbraíodh i gcomhpháirtíocht idir Colmcille, Iontaobhas ULTACH (eagraíocht trasphobail Gaeilge lonnaithe i mBéal Feirste), agus PNE, An Ghníomhaíocht Ealaíne Gàidhlig.

Tá an dán speisialta seo ar an saothar litríoch Gaeilge is luaithe dá bhféidir dáta a chur leis, agus cumadh é go gairid i ndiaidh bhás Cholm Cille in 597. Cuimsíonn an tionscadal Amra Choluim Chille taispeántas suntasach agus leabhar, agus tá a leanas sa dá cheann acu;

  • Eagrán úr den dán le PL Henry
  • Peannaireacht le Donald Murray
  • 18 íomhá a fhreagraíonn don téacs le Brian Ferran
  • Leagan nua-Ghaeilge den téacs.
  • Leagan nua den den téacs i nGaeilge na hAlban le Aonghus Dubh MacNeacail.
  • Leagan nua Béarla den téacs.

Taispeánadh an taispeántas i nDoire, baile dúchasach an ealaíontóra Brian Ferron, i Maoile, in Ardeaglais Chríost agus i roinnt mhaith leabharlanna agus i ngailearaithe, go háirithe i dTuaisceart na hÉireann.