Glaschú na nGael

Agus cathair Ghlaschú chomh mór sin chun cinn i saol agus i gcuimhní na gcainteoirí Gaeilge Éireannacha Albanacha, d’eagraigh Colmcille, i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge agus Ceol 's Craic, d’eagraigh siad Glaschú na nGael, deireadh seachtaine rathúil de theanga, de cheol agus de chuideachta.

Agus an chathair ina háit choinne, bhí a leanas san imeacht; ócáidí sóisialta; deiseanna ag na Gaeilgeoiri cineálacha Gaeilge a chéile a fhoghlaim; ócáidí ealaíne; rannpháirteachas i sa Celtic Connections Festival; agus ócáidí do mhic léinn tríú leibhéal.

Agus Gaeilgeoirí ag taisteal chun na hócáide as Baile Átha Cliath, Gaillimh, Dún na nGall, Tuaisceart Éireann, Steòrnabhagh, An t-Oileán Sgitheanach, Inbhir Nis agus Dún Éideann, tá cairdis agus tionscadail nua ann a bhuí le Glaschú na nGael, agus tá an imeacht tar éis cur le forbairt ealaíona na Gaeilge i nGlaschú.