Féile na Gréine

Le roinnt blianta anuas tá Colmcille ag tacú le rannpháirtíocht ealaíontóirí Ghaeilge na hAlban ag Féile na Gréine, féile a cheiliúrann grianstad an tsamhraidh, ar an Coireán, Co. Chiarraí. In 2010 bhí lúcháir ar an fhile chlúiteach Albanach, Aonghas MacNeacail, theacht ar ais chun na féile fá choinne an dara le dhá bhliain anuas.

Tosaíonn an fhéile ar 21 Meitheamh agus críochnaíonn sé le tine thraidisiúnta oíche fhéile Eoin agus le seiteanna agus ceol. Le linn na dtrí lá agus oíche déanann lucht na féile ceiliúradh ar mheitheamh an tsamhraidh le féile ealaíne a chuimsíonn téatar, ceol, na hamharcealaíona, an fhilíocht, scannánaíocht, téatar do pháistí agus ceardlanna.

Tarlaíonn seo seo uile i dTeach Amergin, ionad úrscothach ar an Choireán i gContae Chiarraí i measc cuid den tírdhreach is áille in Éirinn.