An Guth

Tá tacaíocht tugtha ag Colmcille do gach ceann de na sé eagrán de An Guth, foilseachán a soláthraíonn fóram éifeachtach d’fhilíocht Gaeilge as Éirinn agus as Alban.

Sa séú heagrán, an t-eagrán is deireanaí (An Guth 2010), tá dánta agus aistriúcháin le Meg Bateman, Maoilios Caimbeul, Déaglán Collinge agus roinnt mhaith filí eile agus an t-eagrán is deireanaí de.