Duais Cholmcille

Bíonn féile idirnáisiúnta filíochta i mBéal na mBuillí i gContae Ros Comáin mar a dtugtar an stádas céanna d’fhilíocht na Gaeilge ná mar a thugtar d’fhilíocht an Bhéarla. Tá duaischiste curtha ar fáil ag Colmcille fá choinne dánta i nGaeilge na hÉireann nó i nGaeilge na hAlban.

Glacann na filí an ghearrliosta páirt in ócáid speisialta filíocht Ghaeilge, agus i seisiúin eile léitheoireacht filíochta i rith na féile. Fá choinne tuilleadh eolais ar fhéilte 2010 agus 2011 féach.

www.strokestownpoetry.org