Fèis nan Òran

Le roinnt blianta anuas tá Colmcille ag eagrú féile sean-nóis i dTí Chulainn, sa Mhullach Bán. Bhí an líon céanna ceoltóirí Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann ann, agus mealladh lucht éisteachta as Baile Átha Cliath, Gaillimh agus ar fud Uladh.

Chur sé fócas cumarsáide ar fáil idir cainteoirí Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann, agus spreag na ceardlanna a bhí ann amhránaíocht sean-nóis ag amhránaithe óga, go háirithe iad sin i gCumann Píobairí Ard Mhacha.