Pròiseactan - Oideachas & Foghlaim ar feadh an tSaoil

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Tá tacaíocht tugtha ag Colmcille do chomhpháirtíocht idir Choláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, agus Dámh an Oideachais in Ollscoil Srath Chluaidh. 

Comhpháirtíochtaí Scoile

Comhpháirtíochtaí Scoile

Tá tacaíocht tugtha ag Colmcille do naisc, comhpháirtíochtaí agus malairtuithe ag leibhéal na bunscolaíochta agus ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta. Thug an comhpháirtíocht is déanaí dá bhfuair tacaíocht ó Colmcille deis do phaistí as Sgoil Shiaboist, bunscoil ar oileán Leòdhais sna hInse Ghall, naisc a fhorbairt le Gaelscoil Mhichíl Cíosóg in Inis i gcontae an Chláir in Éirinn.

Malartuithe Mic Léinn

Malartuithe Mic Léinn

Thug Colmcille tacaíocht do chlár mhalartuithe trí bliana do mhic léinn ó Colaisde Bheinn na Faoghla (Albain) and Ceoltóir (Dún na nGall, Éire) a thug an deis do bheirt mhac léinn ón dá choláiste páirt a ghlacadh i gclár a chéile ar feadh coicíse agus iad ag cur aithne ag an am chéanna ar thraidisiún agus ar theanga an cheantair trí cheachtanna foirmiúla agus rannpháirtíocht i seisiúin cheoil neamhfhoirmiúla agus i seó eagraithe.