Tionscadail

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Forbairt Comhphobail & Shóisialta

Seo sampla beag de na tionscadail shóisialta, phobail agus eacnamaíocha a thionscain Colmcille nó a ndéanann Colmcille urraíocht orthu.  

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Oideachas & Foghlaim ar feadh an tSaoil

Seo sampla beag de na tograí oideachais agus oiliúna atá tionscanta nó urraithe ag Colmcille.

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Na hEalaíona & Oidhreacht

Seo cuid de na tionscadail ealaíne thionscain Colmcille nó a dtugann sé tacaíocht dóibh.

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Acmhainní Foghlama

 Seo sampla beag de na tograí teanga agus oideachais ar thionscain Colmcille iad nó ar thug Colmcille urraíocht dóibh. 

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

Foilsitheoireacht

Seo cuid de na tograí foilsitheoireachta atá tionscanta nó urraithe ag Colmcille.  

Ag Cruthú Naisc Ollscoile

An tAos óg

Seo sampla beag de thionscadail don aos óg ar thionscain Colmcille iad nó ar thug Colmcille tacaíocht dóibh.