Pròiseactan - Foilsitheoireacht

Tír Cholm Cille

Tír Cholm Cille

Tá an léarscáil, Tír Cholmcille, ag athrú an dóigh a n-amharcann daoine ar an ghaol idir Albain agus Éirinn. Taispeánann sé Éire agus Albain suite i dtreo a chéile.

An Guth

An Guth

Thug Colmcille urraíocht do gach ceann de na sé eagrán de An Guth, foilseachán a chuireann fóram éifeachtach ar fáil d’fhilíocht Ghaeilge as Éirinn agus as Albain.

At the Edge

At the Edge

Thug Colmcille urraíocht do Joseph Murphy ar a shiúlóid 1500 ciliméadar ó bhinn thiar theas hÉireann go coirnéal binn thiar thuaidh na hAlban.