Cláraigh ar ár liosta poist chun cóipeanna de phreaseisiúintí agus nuachtlitreach a fháil chun a fháil amach cad é atá ag tarlú ar ár suíomh.

Do Shonraí

Caithfear gach réimse atá marcáilte le réiltín (*) a chomhlánadh

Céim 1 de 1: Cuir isteach na sonraí thíos

Chéad Ainm:*

Sloinne:*

Ríomhphost:*

Féadfaidh Colmcille.net eolas ábhartha a chuireann tú ar fáil chun sonraí seirbhísí agus táirgí eile a sholáthar duit. Muna bhfuil tú ag iarraidh eolas a fháil faoi tháirgí agus sheirbhísí eile cur tic anseo le do thoil.

Polasaí Príobháideachais

Tá an ráiteas príobháideachais seo cruthaithe ag Colmcille chun ár dtiomantas daingean don príobháideachas a léiriú. Nochtann a leanas cleachtaí bailithe eolais agus scaipthe Cholmcille.net.
Féadann úsáideoir ár suíomh Gréasáin a rochtain agus roinnt dár seirbhisí a úsáid gan aon eolas a chur ar fáil. Ach mar sin féin, cuireann gach úsáideoir a úsáideann seirbhisí Gréasáin agus seirbhisí liostála Cholmcille buneolas teagmhála agus déimeagrafach ar fáil. Ní chuirimidne an t-eolas seo ar fáil d’aon triú páirtí.
Ní leanaimid cosán brabhsálaí úsáideora taobh amuigh dár suíomhanna Gréasáin.

Eolas a bhailíonn Colmcille.net:
Foirmeacha iarratais / liostálacha

Más mian le húsáideoirí teagmháil a dhéanamh le Colmcille maidir lenár dtáirgí agus seirbhisí, ní mór dóibh eolas pearsanta a iontráil. Is iad na seirbhisí a éilíonn cineál éigin de shíniú suas ná;

D’fhéadfadh seoladh ríomphoist agus ainm a bheith san áireamh san eolas a bhailítear nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil le Colmcille. maidir le seirbhís. Nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil linn is féidir leo “liostáil” chomh maith chun fógraí nó tairiscint ríomhphoist áirithe a fháil (féach gnásanna Liostála thíos).

Fianáin

Ní úsáidtear fianáin ar shuíomh Gréasáin Cholmcille.

Eolas Logáilte go Uathoibríoch

Úsáidimid do sheoladh IP, gníomhaire logáil úsáideora agus seoltaí tagartha chun fadhbanna lenár bhfreastalaí a dhiagnóisiú, chun ár suíomh Gréasáin a riar agus chun úsáideoirí uathúla a aithint. Úsáidtear do sheoladh IP chomh maith chun eolas leathan déimeagrafach a bhailiú. Ní chuirimid ár sonraí comhaid logála ar fail d’aon tríú páirtí.

Nascanna Seachtracha

Tá naisc chuig suíomhanna eile ar an suíomh seo. Níl Colmcille freagrach as cleachtais príobháideachtais nó inneachar suíomhanna Gréasáin dá leithéid seo.

Slándáil:

Tá bearta slándála i bhfeidh ar an suíomh seo chun cosaint in aghaidh caillteanais, mí-úsáide, agus athrú ar an eolas atá faoinár smacht. Ar an drochuair ní féidir barantás a thabhairt go mbeidh aon tarchur sonraí thar an Idirlíon 100% slán.Dá thoradh sin ni féidir le Colmcille slándáil eolais ar bith a tharchuireann tú chugainn a dheimhniú nó a bharantú, nó ónár dtáirgí nó seirbhísí Idirlín, agus is ar do riosca féin a dhéanann tú é. Chomh luath agus a fhaighimid do tharchur, déanaimid ár ndícheall a shlándáil a dheimhniú ar ár gcórais.