An Nuacht is déanaí

Siúlóidí Oidhreachta Thulacha Beigile 2014

Siúlóidí Oidhreachta Thulacha Beigile 2014

2014-05-04

Téama: An Chéad Chogadh Domhanda – Ceangal le Cloich Chionnaola Déardaoin 1/5/2014 - Dé Dómhnaigh 4/5/2014

Gàidhlig aig an Fhèis Phan-Cheilteach i nDoire

Gàidhlig aig an Fhèis Phan-Cheilteach i nDoire

2014-04-25

Tha fàilte chrìdheil oirbh gu Cèilidh Cholmcille 25 Aibreán 2014 agus Clasaichean Cholmcille 23 & 24 Aibreán 2014

Ceol Spraoi agus Ealaíona Gàidhlig i Halla Uladh Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair 2013

Ceol Spraoi agus Ealaíona Gàidhlig i Halla Uladh Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair 2013

2013-10-03

Beidh Gàidhlig agus Gaeilge le cluinstin I Halla Uladh 6 Deireadh Fómhair 2013 i Halla Uladh mar a mbeidh Anna Mhàrtain, amhránaí as an Eilean Sgitheanach, agus Anna Mhàrtain, amhránaí agus píobaire as Leòdhas ar an stáitse ag Cearta agus Ceiliúradh, an fhéile theanga agus chearta teanga ag Pobal.

Iomáin Cholmcille i gConamara 11 - 12 Deireadh Fómhair 2013

Iomáin Cholmcille i gConamara 11 - 12 Deireadh Fómhair 2013

2013-10-02

Is i gConamara a reachtálfar Iomain Cholmcille, an comórtas idirnáisiúnta Iománaíochta/Camanachd idir cainteoirí Gaeilge as Éirinn agus Albain, i mbliana. Beidh an séú comórtas bliantúil ar Pháirc an Chnoic in Indreabhán, Co. na Gaillimhe ar an Satharn, 12 Deireadh Fómhair.

Bho Chuan gu Cuan II – Gaeil Alba i gCeanada - imeacht ealaíne & acadúil i gCeathrú Cultúrtha Bhéal Feirste

Bho Chuan gu Cuan II – Gaeil Alba i gCeanada - imeacht ealaíne & acadúil i gCeathrú Cultúrtha Bhéal Feirste

2013-09-25

Imeacht ilteangach is ea Bho Chuan gu Cuan (Ó Mhuir go Muir) a phléifeas ionad Ghaeil na hAlban I gCeanda ón 18ú go dtí an 21ú céad, ) Cuirfear tús ar Bho Chuan gu Cuan tráthnóna Déardaoin 17 Deireadh Fómhair sa MAC i gCearnóg Naomh Anna, Béal Feirste tráthnóna . Leanfaidh sé ar aghaidh Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair trasna na cearnóige sa Ramada Encore. Tá meascán de léachtaí acadúla agus d’imeachtaí ealaine ar an chlár agus tá sé leagtha amach sa dóigh is go dtarraingeoidh sé réimse leathan de rannpháirtithe agus éisteoirí. Cuirfear críoch air Dé hAone le céilí ina mbeidh amhránaithe agus ceoltóirí as Ceanada, Éirinn agus Albain, Finn Moore agus Gráinne Holland ina measc.

 Éileamh ó chroí ar Ardscoil Ghàidhlig i Leòdhas

Éileamh ó chroí ar Ardscoil Ghàidhlig i Leòdhas

2013-09-25

Ardscoil lán-Ghàidhlig i Leòdhas an t-éileamh ó chroí a rinne mac léinn ó Steòrnbhagh ar an 24 Meán Fómhair ag comórtas cainte poiblí idirnáisiúnta i mBéal Feirste.

Turas na bhFilí: Malartú Cultúrtha idir muintir na Gaeilge agus muintir an Ghàidhlig

Turas na bhFilí: Malartú Cultúrtha idir muintir na Gaeilge agus muintir an Ghàidhlig

2013-04-17

Beidh Turas na bhFilí á reáchtáil ón gCéadaoin, 17 Aibreán – Satharn 20, Aibreán 2013. Ó 1970, tá Turas na bhFilí á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in Éirinn chun filí Gàidhlig as Albain a thabhairt go hÉirinn. Tá Turas na bhFilí 2013 á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Fèisean nan Gàidheal i mbliana. Beidh na filí Albanacha ag tabhairt aghaidh ar cheantar Iorrais agus Oileán Acla i gContae Mhaigh Eo i gcomhar dhá oíche mhór filíochta agus siamsaíochta mar aon le comórtas mór filíocht i mBaile Átha Cliath.

Iomain Cholmcille

Iomain Cholmcille

2012-03-12

Beidh an cúigiú Iomain Cholmcille - comórtas idirnáisiúnta iomana idir lucht na Gaeilge in Éirinn is Albain i bPort Rí san Eilean Sgitheanach ar Dé Sathairn an 7 Aibreán. Den chéad uair, beidh ceithre fhoireann ann,, foireann as an Eilean Sgitheanach, foireann náisiúnta in Albain, agus dhá fhoireann as Éirinn, Fir Uladh as Cúige Uladh agus Cumann Mhicheál Breathnach as Conamara.

Tacaíonn Colmcille le CD nua a dhéanann ceiliúradh ar shaibhreas chomhthraidisiún ceoil na hÉireann / na hAlban.

Tacaíonn Colmcille le CD nua a dhéanann ceiliúradh ar shaibhreas chomhthraidisiún ceoil na hÉireann / na hAlban.

2010-12-03

Dhá chultúr amhránaíochta Ghaelacha, mar atá, traidisiúin Chúige Uladh agus Argyll - tá siad beirt léirithe ar CD nua a eisíodh an mhí seo agus ar thacaigh Colmcille leis.