Bho Chuan gu Cuan II – Gaeil Alba i gCeanada - imeacht ealaíne & acadúil i gCeathrú Cultúrtha Bhéal Feirste

Imeacht ilteangach is ea Bho Chuan gu Cuan (Ó Mhuir go Muir) a phléifeas ionad Ghaeil na hAlban i gCeanda ón 18ú go dtí an 21ú céad, )  Cuirfear  tús ar  Bho Chuan gu Cuan tráthnóna Déardaoin 17 Deireadh Fómhair sa MAC i gCearnóg Naomh Anna, Béal Feirste tráthnóna. Leanfaidh sé ar aghaidh Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair trasna na cearnóige sa Ramada Encore. Tá meascán de léachtaí acadúla agus d’imeachtaí ealaine ar an chlár agus tá sé leagtha amach sa dóigh is go dtarraingeoidh sé réimse leathan de rannpháirtithe agus éisteoirí. Cuirfear críoch air Dé hAoine le céilí ina mbeidh amhránaithe agus ceoltóirí as Ceanada, Éirinn agus Albain, Finn Moore agus Gráinne Holland ina measc.

Tá an Béarla agus an Fhraincis ina gcomhtheangacha oifigiúla i gCeanada, agus is féidir le scoileanna múineadh i gceachtar acu. Ach tá oidhreacht mhór de theangacha dúchasas agus inimirceach ag Ceanada chomh maith. Ag tús an 20ú céad bhí os cionn céad mile cainteoir Gàidhlig i gCeanada, mórán acu i gCeap Breatann, in Eilean an Phrionnsa agus i gceantair mar iad, áiteanna ar tháinig an Ghàidhlig síos trí na ginealaigh. Tá an chomhdháil á eagrú ag beirt de  chainteoirí Gàidhlig as Ceanada: Iain S Mac a’ Phearsain, déantóir scannán, scríbhneoir agus léachtóir ag Ollscoil Uladh, agus Robert Dunbar, Ollamh le Ceiltis ag Ollscoil Dhún Éideann. Beidh réímse leathan de chainteoirí, cheoltóirí agus amhránaithe as Ceanada, Éirinn agus Albain páirteach ann.

Cuirfear tús ar an chomhdháil ag 7 tráthnóna Déárdaoin 17 Deireadh Fómhair sa MAC Factory, nuair a thabharfaidh an tOll Rob Dunbar radharc fairsing ar an Ghàidhlig agus ar an ilchultúrachas i gCeanada. Ina dhiaidh sin beidh an chéad taispeáint ann de Bothan air a' Phrèiridh, scannán a ríomhann scéal beatha Ghaeil Alban a rinne imirce ó Inse Gall go dtí iarthar Cheanada agus ar ais. Tabharfaidh na cainteoirí Dé hAoine 19 Deireadh Fómhair súil ar Ghaeil Alban ón 18ú céad go dtí athbheochan teanga an 21ú céad. Beidh i measc na n-ábhar a bheas á gcaibidil, foilsitheoireacht Ghàidhlig, creideamh agus teanga, na traidisiúin amhránaíochta agus filíochta, agus béaloideas an 21ú céad. I measc na gcainteoirí beidh Lewis MacFhionghain ó Oifig na Gàidhlig ag Rialtas Alba Nua, bailitheoir amhrán an Dr Stephanie Conn ó Ollscoil Toronto, an staraí Dr Karly Kehoe ó Ollscoil Glasgow Caledonian, Dr Sheila Kidd ó Ollscoil Ghlaschú, agus Gilleasbuig Fearghasdan ó Shabhal Mòr Ostaig/Oilthigh na Gàidhealtachd. Cuirfidh críoch ar an chomhdháil Dé hAoine le ccèildh sa Ramada Encore ina mbeidh ceol leis an phíobaire Fin Moore, an fidléar Sarah Hoy, an t-amhránaí Gráinne Holland, agus oirfidigh eile.

Tá an chomhdháil á heagrú ag Institiúid L éann na Gaeilge is na Ceiltise ags Ollscoil Uladh i bpáirt le Roinn na Ceiltise d’Ollscoil Dhún Éidean, agus i gcomhcheangal le hOifig Ghàidhlig Alba Nua agus le Colmcille, clár páirtíochta a chuireann chun cinn nascanna idir Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban. Tá an chomhdháil oscailte do chách, agus tá cead isteach saor in aisce.
Tuilleadh eolais: Caroline Elvin, Ollscoil Uladh: c.elvin@ulster.ac.uk nó Iain MacPherson: js.macpherson@ulster.ac.uk

Bho Chuan gu Cuan II – Gaeil Alba i gCeanada - imeacht ealaíne & acadúil i gCeathrú Cultúrtha Bhéal Feirste