Éileamh ó chroí ar Ardscoil Ghàidhlig i Leòdhas

Ardscoil lán-Ghàidhlig i Leòdhas an t-éileamh ó chroí a rinne mac léinn ó Steòrnbhagh ar an 24 Meán Fómhair ag comórtas cainte poiblí idirnáisiúnta i mBéal Feirste. Ag caint di ag Ri Chèile, an comórtas cainte poiblí i nGàidhlig agus Gaeilge, labhair Peigí Ann Scott ar an ghéarghá le timpeallacht a chuideodh le daoine óga an teanga a bheith ar a dtoil acu i réimsí éagsúla dá saol. Bhí ardscoil lán-Ghàidhlig riachtanach a dúirt sí, fiú di féin a tháinig ó theaghlach láidir Gàidhlig ar thaobh thiar Leòdhais, agus riachtanach do shaol na Gàiodhlig san oileán.
Ba í Peigi Ann a bhuaigh an roinn Abannach den chomórtas. Ba é Jack Walsh ó Choláiste Eoin, scoil lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath an buaiteoir ar an chomórtas iomlán. Ba í Cuisle Nic Liam ó Scoil Ghramadaí Naomh Doiminic i mBéal Feirste an buaiteoir i gCúige Uladh.
Tháinig caoga mac léinn agus a gcuid múinteoirí go Béal Feirste do Ri Chèile, clár imeachtaí i nGaeilge agus Gàidhlig a deis saol na Gaeilge is na Gàidhlig a bhlaiseadh taobh amuigh dá gceantar agus dá dtír féin agus teanga agus cultur a roinnt le chéile. Chomh maith leis an chomórtas cainte poiblí bhí  réimse leathan d’imeachtaí cultúrtha agus sóisialta sa Chultúrlann, i gCeathrú an Titanic agus in áiteanna eile. Eagraíonn Gael Linn agus Comunn na Gàidhlig an t-imeacht bliantúil seo i bpáirt le chéile, agus tá sé á mhaoiniú ag Colmcille clár páirtíochta idir Foras na Gaeilge, agus Bòrd na Gàidhlig.

 Éileamh ó chroí ar Ardscoil Ghàidhlig i Leòdhas