Tacaíonn Colmcille le CD nua a dhéanann ceiliúradh ar shaibhreas chomhthraidisiún ceoil na hÉireann / na hAlban.

Dhá chultúr amhránaíochta Ghaelacha, mar atá, traidisiúin Chúige Uladh agus Argyll - tá siad beirt léirithe ar CD nua a eisíodh an mhí seo agus ar thacaigh Colmcille leis. Roghnaigh Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Griogair Labhruidh amhráin ó shaibhreas na gcomhthraidisiún agus a léiríonn na cosúlachtaí agus na naisc chultúrtha atá ann idir ár dhá dtír. Tá gaol ag bunús na n-amhrán Gaeilge le hAlbain agus tá gaol ag bunús na n-amhrán Gàidhlig le hÉirinn. Tá roinnt amhrán ann a chantar sa dá thír agus tá an fonn céanna ag dul le hamhráin eile. Bhí cuid de na hamhráin seo á gcanadh sular scar an dá chultúr óna chéile agus tháinig cuid eile i dtír sna 300 bliain deireanach thar Shruth na Maoile, an réimse farraige atá idir an dá thír.

Tacaíonn Colmcille le CD nua a dhéanann ceiliúradh ar shaibhreas chomhthraidisiún ceoil na hÉireann / na hAlban.