Iomain Cholmcille

Beidh an cúigiú Iomain Cholmcille, comórtas idirnáisiúnta idir lucht na Gaeilge in Éirinn agus in Albain san Eilean Sgitheanach Dé Sathairn 7 Aibreán.  Thosaigh an comórtas san Óban i 2007, ach den chéad uair, beidh ceithre foirne san iomaíocht: foireann as an Oileán Sgitheanach, foireann na hAlban agus dhá fhoireann as Éirinn: Cumann Micheál Breathnach as Conamara, agus Fir Uladh. Dúirt Pádraig Ó Mianáin ó Fir Uladh:

"Táimid ag súil go mór lenár dturas thar Shruth na Maoile anonn. Tá imreoirí linn as ceithre chontae as na naoi gcinn, cuid acu atá óg agus cuid eile a bhíodh óg.Tá imreoirí linn as ceithre chontae as na naoi gcinn, cuid acu atá óg agus cuid eile a bhíodh óg."

"Bhí riamh dlúthghaol cultúir agus teanga idir Cúige Uladh agus Gaeltacht na hAlban; go deimhin, is ‘camánacht’ a thug na hUltaigh ar an iomáint, a bhí i réim anseo go dtí aimsir an Ghorta Mhóir. Is breá an rud é clanna Gael a fheiceáil ag teacht le chéile ar ócáid mar seo, agus táimid iontach buíoch as cuireadh a fháil bheith in bhur gcuideachta. Go n-éirí go geal leis an deireadh seachtaine."

Imreofar na cluichí ag Páirc na Laoch, baile na hiomána san Eilean Sgitheanach, agus ceann de na háiseanna iomána is fearr in áit ar bith in Albain. 

Dúirt Eòghan Stiùbhart, comhordaitheoir an tionscadail, "Níl ach aon riail amháin ann. Is é sin go labhróidh na himreoirí Gaeilge nó  sa traenáil agus ar an pháirt. Go deimhin, is féidri an cárta dearg a thaispeáint do dhuine ar bith nach labhraíonn, ach níor thalra sin riamh. Glacann gach aon duine leis, agus taobh istigh de lá an dream nach labhraíonn Gàidhligchomh minic, faigheann siad misneach, agus bíonn siad chomh líofa le dream ar bith. 

An uair dheireanach a bhí na Breathnaigh abhus, rinne sé cuid mhór ar sin na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach. Bhí fir óga a bhí dílis don iomain agus a raibh Gàidhlig acu Bha gillean òga a bha dileas dhan iomain agus aig an robh Gàidhlig a’ faicinn gun robh cothroman mar seo fosgailte dhaibh. Tha na Breathnaich nan deagh eisimpleir air mar a tha comann spòrs air a ruith tro mheadhan chànain Cheilteach agus tha sinn an dòchas gun cuidich an co-fharpais seo Gàidhlig agus iomain a chol bho neart gu neart a chèile.”

Bunaíodh Iomain Cholmcille le tacaíocht ó Cholmcille in 2007, an clár a chuireann nascanna chun cinn idir Gaeil Éireann is Alban. Is focal coiteann 'Iomain' sa Ghaeilge agus sa Gàidhlig, agus is é atá in úsáid sa chomórtas seo. D'éirigh go maith leis an chomórtas, agus ba mhian le Colmcille riamh tógáil air agus tuilleadh foirne lánGhaeile a bheith páirteach ann.

Iomain Cholmcille