Maoiniú

Le haghaidh scéimeanna Cholmcille in Éirinn féach
http://www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/

Le haghaidh scéime Cholmcille in Albain, féach
http://www.gaidhlig.scot/ga