Fáilte gu Colmcille

Clár comhpháirtíochta is ea Colmcille idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig, a chuireann chun cinn úsáid Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban in Éirinn agus in Albain agus idir an dá thír. Tá súil ag Colmcille, mar thoradh ar a chuid oibre, tuiscint ar thaithí ilghnéitheach agus ar chultúr ilghnéitheach phobail na Gaeilge agus na Gàidhlig a chothú, agus chun plé a spreagadh ar chomhbhuarthaí atá acu maidir le cúrsaí sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta, d'fhonn féinmhuinín a spreagadh sna pobail Ghaeilge.

Fùinn

Fùinn

Clár comhpháirtíochta is ea Colmcille idir Foras na Gaeilge, an t-eagras a bhfuil dualgas air Gaeilge na hÉireann a chur chun cinn, agus Bòrd na Gàidhlig.

Tionscadail

Tionscadail

Tacaítear i gcónaí le tionscadail a chuireann comhoidhreacht teangeolaíochta & chultúrtha na hÉireann & na hAlban chun cinn

Maoiniú

Maoiniú

Tá scéim deontas Cholmcille oscailte d'iarratais úra.

An Ghaeilge – cad chuige?

An Ghaeilge – cad chuige?

WhyGaelic? is an interactive resource which aims to illustrate the aspects of Gaelic language and culture which are shared between Ireland and Scotland.

Naisc

Naisc

Cliceáil anseo le haghaidh nasc chuig eagraíochtaí teanga in Éirinn agus in Albain.