Struchtúr

Déanann chomhchoiste, ar a bhfuil trí chomhalta de Bhoird Stiúrthóirí Fhoras na Gaeilge agus dhá chomhalta de Bhord Stiúrthóirí Bòrd na Gàidhlig, monatóireacht ar aidhmeanna straitéiseacha chomhpháirtíocht Cholmcille. Buaileann an coiste seo le chéile ar a laghad ceithre huaire sa bhliain.

Tá bainistíocht laethúil Cholmcille faoi mhaoirseacht an Chomhordaitheora Tionscadail agus oifigigh shinsearach Fhoras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig.

Tá Oifigigh Forbartha fostaithe ag Colmcille in Albain agus in Éirinn, le tacaíocht riaracháin curtha ar fáil in oifigigh Fhoras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig. Comhoibríonn na trí Oifigeach Forbartha- lonnaithe i mBéal Feirste, i nGaoth Dobhair agus i nGlaschú - ar réimse tionscadal, ag tabhairt leo leo saineolas agus scileanna i mbainistíocht agus forbairt tionscadal.

Liosta Foirne

Maolcholaim Scott – Oifigeach Forbartha, Éire (Béal Feirste)

Noeleen Ní Cholla – Oifigeach Forbartha, Éireann (Gaoth Dobhair)

Oifigeach Forbartha, Albain – Dreuchd Bàn

Chun teagmháil a dhéanamh le ball foirne ar bith, féach na sonraí teagmhála i rannán na dteagmhála ar an suíomh seo, le do thoil.