TG4

Tha Colmcille a’ toirt taic do TG4 gu bhi a’craoladh gach seachdain cuid de na tha a’ nochdadh a seòmar-naidheachd BBC Alba, ach le fo-thiotalan ann an Gaeilge.

Seo an dara bliadhna anns an tug Colmcille taic dhan phròiseact.