Aig an Oir

Thug Colmcille taic do Eòsaph Murphy nuair a choisich e 1500km a iar-dheas Èirinn gu iar-thuath Alba.

A’leantail cladach a’Chuain Siar fad an t-siubhail, tha Eòsaph a’ ceangal na coimhearsnachdan Gàidhlig is beòthaile, agus tha seo air a’ ghlacadh anns an leabhar aige – At the Edge: Walking the Atlantic Coast of Ireland and Scotland. Chaidh fhoillseachadh le Sandstone Press ann an 2009.

Le beachdachadh air dearbh-aithne, cultar, seasmhachd agus cleachdadh na Gàidhlig/Gaeilge, se tha seo leabhar air leth, nach téid a cuimhne.