Pléaraca Chonamara, Nis

Se fear de na chiad iomlaidean anns an robh Colmcille an sàs iomlaid eadar Pléaraca Chonamara agus Nis ann an Eilean Leòdhais.

Thadhail Éamonn Ó Cuív air Nis ach bha cuideachd na h-uibhir de dh’iomlaidean eadar Pléaraca Chonamara, a tha a’cuir air adhart fèisean coimhearsnachd ann an Conamara, agus seinneadairean, dannsairean agus luchd-ciùil a Nis. Thug an taobh eadarnàiseanta dheth togail mhòr do choimhearsnachd Nis.