Pròiseactan - Foillseachadh

Tír Cholm Cille

Tír Cholm Cille

Tha am mapa “Tìr Cholmcille” ag atharrachadh mar a tha daoine a’ faicinn an dàimh eadar Alba agus Èirinn.

An Guth

An Guth

Tha Colmcille air taic a thoirt do na sia irisean de “An Guth” a tha air fhoillseachadh mar fhòram èifeachdach airson bàrdachd Ghàidhlig a Èirinn agus Alba.

At the Edge

Aig an Oir

Thug Colmcille taic do Eòsaph Murphy nuair a choisich e 1500km a iar-dheas Èirinn gu iar-thuath Alba.