Maoineachadh

'S e  12 an Damhair 2016 an ath cheann-latha airson iarrtasan ann an Èirinn. Tha am foirm-iarrtais ri fhaighinn aig www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/ . Feuch www.gaidhlig.org.uk airson ceann-latha na h-Alba