Fàilte gu Colmcille

Tha Colmcille na chompàirteachas eadar Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig, a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig agus Gaeilge ann an Èirinn agus ann an Alba agus eadar an dà dhùthaich. Tro a chuid obrach, tha Colmcille ag amas air tuigse a leasachadh do eugsamhaileachd agus cultar nan coimhearsnachdan Gàidhlig is Gaeilge, agus deasbad a bhrosnachadh mu dhraghan coitcheann a thaobh cùisean sòisealta, cultarach agus eaconamach le amas air fèin-mhisneachd a thogail an taobh a-staigh nan coimhearsnachdan Gàidhlig.

Mur Deidhinn

Mur Deidhinn

Tha Colmcille na chompàirteachas eadar Foras na Gaeilge, buidheann a tha a’ brosnachadh cleachdadh Gaeilge na h-Èireann agus Bòrd na Gàidhlig.

Pròiseactan

Pròiseactan

Phròiseactan a tha ag adhartachadh an dualchais cànanach & cultarach a tha ri fhaotainn eadar Èirinn is Alba.

Maoineachadh

Maoineachadh

Phròiseactan cliùiteach agus ùr-ghnàthach a bhios a’ leasachadh dhòighean tùsail ùra air Gàidhlig Alba agus Èirinn a riochdachadh.

Carson Gaidhlig?

Carson Gaidhlig?

WhyGaelic? is an interactive resource which aims to illustrate the aspects of Gaelic language and culture which are shared between Ireland and Scotland.

Làrach-lìn fheumail

Làrach-lìn fheumail

Gliog an seo airson ceanglaichean gu buidhnean cànain ann an Èirinn is Alba.